Sự kiện nổi bật
In bài này

Năm 2015 chuẩn bị đi qua nên tất cả cán bộ công nhân viên công ty đang tất bật với nhiều việc, mặc dù vậy cán bộ và công nhân viên công ty Vietubes vẫn cố gắng công việc cho hội thao 2012